Skärmavbild 2018-05-01 kl. 08.00.28

PAr & FAMILJESAMTAL

Par & Familjeterapi- Familjerådgivning&familjebehandling

I parterapi arbetar vi med problem, bekymmer och svårigheter som hör till parrelationen men även i föräldrarollen. Här strävar vi efter att hitta nya sätt att kommunicera och relatera till varandra som par eller föräldrar.

Vanliga bekymmer jag möter i parterapi eller familjerådgivning kan vara: 

 • Konflikt i relationen och svårigheter att bryta destruktiva mönster
 • En känsla av att inte komma vidare i relationen
 • Att få barn eller att inte få barn
 • Att öppna upp i relation till varandra för att utveckla sin relation 
 • Otrohet
 • Vid skilsmässa eller separation- hur kan denna göras för att kunna gå vidare 
 • Hur får vi ihop rollen som par och förälder 
 • Komplicerade familjekonstellationer/familjeband


I familjeterapin är det utifrån familjebekymmer i relationen föräldrar-barn (både vuxna och barn) , mellan syskon eller mellan olika delar av ett familjesystem.

Vanliga bekymmer i familjeterapi kan vara: 

 
 • Barn med diagnoser eller beteendebekymmer alternativt oro för detta
 • Låsningar i familjens samspel
 • Oro för en familjemedlem
 • Konflikter i familjen
 • Dåligt mående


Välkommen att ta kontakt för mer information: info@metzterapi.se