Skärmavbild 2018-05-01 kl. 08.00.28

INDIVIDUELLA SAMTAL

Individuella samtal - Jag tar emot enskilda personer för kortare eller längre samtalskontakter. Det kan handla om:
 

  • Existentiella frågor
  • Livskriser
  • Trauma och sorg
  • Personlig utveckling
  • Relationsproblem
  • Sexuell problematik                                                                                      
  • Utmattningssymtom                                                                                                                        
  • Hjälp att förstå sig själv på ett djupare plan                                                                                     
  • Hjälp att sortera när "det bara blir för mycket"
  • Att åldras

                                                                              
Psykodynamisk psykoterapi är en väletablerad, klassisk behandlingsform. I terapin erbjuds du att i nära samarbete med mig försöka förstå hur dina problem hänger samman med ditt liv nu eller tidigare. På så sätt kan du finna nya perspektiv, nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv kan påverka ditt liv.

Välkommen att ta kontakt för mer information.